DNSE Detail Stock VPC
VPC

V - Power.,JSC

UPCOM: CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

27/01/2023

CẬP NHẬT

27/01/2023

Tổng quan

CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh và sản xuất điện
- Xây dựng các công trình điện
- Khai thác quặng, khoáng sản
- Đại lý kinh doanh xăng dầu và khí đốt hoá lỏng...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của V - Power.,JSC

Giá hiện tại

-1,627

0

0

-

0.27

-

0

0.36%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Anh

Tổng giám đốc

CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh và sản xuất điện
- Xây dựng các công trình điện
- Khai thác quặng, khoáng sản
- Đại lý kinh doanh xăng dầu và khí đốt hoá lỏng...

Lịch sử phát triển:

- Được thành lập ngày 28/12/2004
- Ngày 01/06/2012, Công ty được sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết trên sàn HNX, và chính thức giao dịch vào ngày 18/06/2012
- Ngày 15/05/2015; Hủy niêm yết CP trên HNX
- Ngày 18/05/2015: CT được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiêu
- Ngày 29/05/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của công ty trên Upcom với giá đóng cửa là 1500.

Thành viên Hội đồng quản trị

16.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của VPC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 16.0 năm)


Ban giám đốc

14.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của VPC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 14.7 năm)

Cổ đông lớn