DNSE Detail Stock VPH
VPH

CTCP Vạn Phát Hưng

HOSE: CTCP Vạn Phát Hưng

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

25/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

25/02/2024

Tổng quan

CTCP Vạn Phát Hưng hoạt động trong lĩnh vực:

- Đầu tư phát triển dự án bất động sản và kinh
doanh sản phẩm bất động sản...
- Hoạt động vui chơi giải trí
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh
- Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của CTCP Vạn Phát Hưng

Giá hiện tại

47

0

0

-

1.87

-

0

1.03%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Võ Nguyễn Như Nguyện

CTCP Vạn Phát Hưng hoạt động trong lĩnh vực:

- Đầu tư phát triển dự án bất động sản và kinh
doanh sản phẩm bất động sản...
- Hoạt động vui chơi giải trí
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh
- Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao

Lịch sử phát triển:

- Ngày 09/09/1999: Tiền thân là CTy TNHH Vạn Phát Hưng được thành lập.

- Tháng 10/2006: CT TNHH Vạn Phát Hưng được chuyển đổi thành CTCP Vạn Phát Hưng với vốn điều lệ là 135 tỷ đồng.

- Ngày 26/02/2007: Tăng vốn điều lệ lên 165 tỷ đồng.

- Ngày 23/04/2007: Tăng vốn điều lệ lên 173.13 tỷ đồng.

- Ngày 13/06/2007: Tăng vốn điều lệ lên 200.83 tỷ đồng.

- Ngày 09/09/2009: Cổ phiếu của công ty chính thức được niêm yết trên sàn HOSE.

- Ngày 31/03/2010: Tăng vốn điều lệ lên 241 tỷ đồng.

- Ngày 31/07/2010: Tăng vốn điều lệ lên 277.14 tỷ đồng.

- Ngày 03/10/2013: Tăng vốn điều lệ lên 302.08 tỷ đồng.

- Tháng 10/2015: Tăng vốn điều lệ lên 453.12 tỷ đồng.

- Tháng 06/2017: Tăng vốn điều lệ lên 460.72 tỷ đồng.

- Ngày 17/07/2017: Tăng vốn điều lệ lên 529.83 tỷ đồng.

- Ngày 24/01/2018: Tăng vốn điều lệ lên 635.79 tỷ đồng.

- Ngày 04/05/2018: Tăng vốn điều lệ lên 756.58 tỷ đồng.

- Tháng 10/2018: Tăng vốn điều lệ lên 768.78 tỷ đồng.

- Tháng 01/2019: Tăng vốn điều lệ lên 861.03 tỷ đồng.

- Ngày 23/05/2019: Tăng vốn điều lệ lên 866.89 tỷ đồng.

- Ngày 24/07/2019: Tăng vốn điều lệ lên 953.57 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

2.6 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của VPH mới (nhiệm kỳ trung bình 2.6 năm)


Ban giám đốc

2.6 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của VPH mới (nhiệm kỳ trung bình 2.6 năm)

Cổ đông lớn