Tin tức & sự kiện

22/09/2022

VPI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và sửa đổi điều lệ

22/09/2022

VPI: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

16/09/2022

VPI: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Nguyễn Ngọc Trung

13/09/2022

VPI: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Ngoc Trung

12/09/2022

VPI: Bản trích lục Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Đầu tư và Quản lý Khách sạn Văn Phú

08/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (mã CK: VPI) như sau:

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

31/08/2022

VPI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

30/08/2022

VPI: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

25/08/2022

VPI: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

05/08/2022

VPI: Thông báo thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại tỉnh Phú Yên

02/08/2022

VPI: HĐQT thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

28/07/2022

VPI: HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan

27/07/2022

Quý 2, BSI lỗ sau thuế gần 6 tỷ đồng, tự doanh lỗ 54 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BSI) công bố BCTC quý 2/2022 với mức lỗ sau thuế gần 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi sau thuế hơn 116 tỷ đồng.

25/07/2022

VPI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

02/07/2022

VPI: HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan

25/06/2022

VPI: HĐQT thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại công ty con và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại công ty liên kết

23/06/2022

IR Awards 2022: Large Cap tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin

Trong 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán tốt nhất.

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

13/06/2022

VPI: Thông báo về việc chọn và ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022