DNSE Detail Stock VSF
VSF

L.thực miền Nam

UPCOM: Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

06/12/2023

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

06/12/2023

Tổng quan

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

Thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực, thực phẩm chế biến, nông sản. Xuất, nhập khẩu lương thực, nông sản;...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của L.thực miền Nam

Giá hiện tại

12

0

0

-

0.84

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Huy Hưng

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

Thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực, thực phẩm chế biến, nông sản. Xuất, nhập khẩu lương thực, nông sản;...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 18/08/1976: Tổng công ty lúa gạo Miền Nam được thành lập theo Quyết định số 130/LTTP của Bộ Lương thực và Thực phẩm.

- Tháng 7/1978: Đổi tên thành TCT Lương thực Miền Nam.

- Tháng 9/1986: Đổi tên thành TCT Lương thực khu vực II.

- Tháng 11/1987: Thành lập TCT Lương thực Trung ương (Vinafood).

- Tháng 01/1990: Thành lập lại TCT Lương thực Trung ương II (Vinafood II).

- Tháng 5/1995: Thành lập TCT Lương thực Miền Nam.

- Ngày 30/03/2011: Chính thức hoạt động theo mô hình mới gọi tên là Công ty TNHH MTV - TCT Lương thực Miền Nam.

- Ngày 23/04/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10,100 đ/CP.

- Ngày 09/10/2018: Chuyển đổi thành Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty Cổ phần với vốn điều lệ 5,000 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của VSF mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)


Ban giám đốc

2.2 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của VSF mới (nhiệm kỳ trung bình 2.2 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 76.43% công ty.