DNSE Detail Stock VSH
VSH

Th.điện V.Sơn SH

HOSE: CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

06/12/2023

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

06/12/2023

Tổng quan

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất kinh doanh điện năng
- Dịch vụ quản lý vận hành, bảo dưỡng các nhà máy thủy điện
- Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công các dự án nhà máy thủy điện
- Kinh doanh vật tư, thiết bị trong lĩnh vực thủy điện...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Th.điện V.Sơn SH

Giá hiện tại

4,857

0

0

-

0.73

-

3,000

12.02%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Võ Thành Trung

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất kinh doanh điện năng
- Dịch vụ quản lý vận hành, bảo dưỡng các nhà máy thủy điện
- Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công các dự án nhà máy thủy điện
- Kinh doanh vật tư, thiết bị trong lĩnh vực thủy điện...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 15/09/1991: Khởi công xây dựng Nhà máy thuỷ điện Vĩnh Sơn.

- Ngày 11/07/1994: Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn trực thuộc Công ty Điện Lực III được thành lập theo Quyết định số 415NL/TCCB-LĐ của Bộ Năng lượng.

- Ngày 23/11/1995: Khởi công Thuỷ điện Sông Hinh.

- Ngày 03/07/2000: Đổi tên thành Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh theo Quyết định số 163EVN/HĐQT-TCCB.ĐT của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

- Ngày 02/12/2004: Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 151/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thành Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.

- Ngày 04/05/2005: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ là 1,250 tỷ đồng.

- Ngày 07/07/2005: Giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Ngày 18/07/2006: Giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tháng 12/2007: Tăng vốn điều lệ lên 1,374.94 tỷ đồng.

- Tháng 12/2009: Tăng vốn điều lệ lên 2,062.41 tỷ đồng.

- Ngày 26/02/2021: Tăng vốn điều lệ lên 2,362.41 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

6.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của VSH dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 6.4 năm)


Ban giám đốc

5.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của VSH dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.4 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 93.01% công ty.