DNSE Detail Stock VTH

HNX: CTCP Dây cáp Điện Việt Thái

Linh kiện và thiết bị điện

logo

VTH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

60.83 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

5.99 tỷ

Doanh thu

525 tỷ

2.75%

758.31

0

-0.11

-57.61%

6.79%

1.84%

12.71%

245.73%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Đức Tường

45.82%

Nguyễn Đức Mạnh

32.68%

Đặng Văn Trường

13.2%

CTCP Dây cáp điện Tân Cường Thành

7.4%

Khác

0.90%

Tin tức & Sự kiện