DNSE Detail Stock VTI

UPCOM: CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt may

Sản xuất sợi và vải thành phẩm

logo

VTI

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

17.12 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

44.46 tỷ

Doanh thu

9.25 tỷ

0.06%

10,389.38

0

-0.67

0%

-18.17%

461.40%

31.72%

0%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

68.34%

Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP

5.45%

Khác

26.21%

Tin tức & Sự kiện