Tin tức & sự kiện

08/08/2023

VTM: Thay đổi nhân sự

31/07/2023

VTM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

01/06/2023

VTM: Thay đổi nhân sự

03/05/2023

VTM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/04/2023

Lãnh đạo TPBank nói gì về việc cấp tín dụng cho dự án Grand Manhattan của Novaland?

21/04/2023

BCTC 2022 VTM - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 0,62% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

07/04/2023

VTM: Ông Nguyễn Như Nga được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám Đốc

30/03/2023

VTM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2023

VTM: Báo cáo thường niên 2022

23/03/2023

VTM: Báo cáo tài chính năm 2022

23/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTM của CTCP Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2023 và các nội dung khác theo quy định của điều lệ công ty và qui định của pháp luật.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, số 750, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 16, khu Tây Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
          - Thời gian họp: Công ty sẽ có thông báo sau

22/02/2023

VTM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/02/2023

VTM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/01/2023

VTM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/01/2023

VTM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/12/2022

VTM: Bổ nhiệm Ông Vũ Mạnh Dũng đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc Công ty thay thế cho Ông Phan Văn Cường

30/12/2022

VTM: Nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Văn Cường

02/12/2022

VTM: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

30/07/2022

VTM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/05/2022

VTM: Công bố thông tin việc ký kết hợp đồng vay vốn để đầu tư xe ô tô chở công nhân