Tin tức & sự kiện

19/01/2023

VTM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/01/2023

VTM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/12/2022

VTM: Thay đổi nhân sự

30/12/2022

VTM: Nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Văn Cường

02/12/2022

VTM: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

30/07/2022

VTM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/05/2022

VTM: Công bố thông tin việc ký kết hợp đồng vay vốn để đầu tư xe ô tô chở công nhân

26/04/2022

VTM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/04/2022

VTM: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

VTM: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

VTM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTM của CTCP Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ có thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, số 750, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 16, khu Tây Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 và các nội dung khác theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của Phát luật.

02/03/2022

VTM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/01/2022

VTM: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

04/01/2022

VTM: Thay đổi nhân sự

16/12/2021

VTM: Thay đổi nhân sự

02/12/2021

VTM: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

27/09/2021

VTM: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

20/07/2021

VTM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

14/05/2021

VTM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh