DNSE Detail Stock VTO
VTO

VITACO

HOSE: CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

31/01/2023

CẬP NHẬT

31/01/2023

Tổng quan

CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh vận tải xăng dầu đường biển, dịch vụ hàng hải, đại lý tàu biển
- Đại lý kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu
- Mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng ngành vận tải đường biển...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của VITACO

Giá hiện tại

1,042

0

0

-

1.14

-

800

1.03%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

La Văn Út

Tổng giám đốc

Nguyễn Quang Cương

CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh vận tải xăng dầu đường biển, dịch vụ hàng hải, đại lý tàu biển
- Đại lý kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu
- Mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng ngành vận tải đường biển...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 08/09/1975: Tiền thân là Công ty Vận tải nhiên liệu, được thành lập, trực thuộc Tổng Cục Giao thông vận tải.

- Ngày 27/10/2005: CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco được thành lập theo quyết định của Bộ Thương mại.

- Năm 2007: Niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Thành viên Hội đồng quản trị

26.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của VTO dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 26.8 năm)


Ban giám đốc

26.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của VTO dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 26.4 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 51.92% công ty.