DNSE Detail Stock VTS

UPCOM: CTCP Viglacera Từ Sơn

Sản xuất gạch

logo

VTS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

25.60 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-8.36 tỷ

Doanh thu

12.78 tỷ

0.40%

-4,180.82

0

-0.24

0%

-40.15%

-30.18%

-36.45%

7.60%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Viglacera - CTCP

24.94%

Nguyễn Văn Duy

14.57%

Nguyễn Văn Cơ

9.62%

Nguyễn Văn Thân

8.84%

Khác

42.03%

Tin tức & Sự kiện