DNSE Detail Stock VTZ

HNX: CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

Sản phẩm từ nhựa

logo

VTZ

Tin tức

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin tăng tốc

VTZ

+15.73%

HNX

+16

14 ngày trước

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin tăng tốc

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

VTZ

0.00%

04/03/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 22/2

VTZ

0.00%

GEX

-0.45%

+8

21/02/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 22/2

VTZ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

VTZ

+1.25%

07/02/2024

VTZ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

VTZ

0.00%

02/02/2024

VTZ: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

VTZ

0.00%

02/02/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 24/1

VTZ

+1.25%

PTB

-0.36%

+7

23/01/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 24/1

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 24/1

VTZ

+1.25%

HDG

-0.77%

+8

23/01/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 24/1

Nhịp đập Thị trường 15/01: VN-Index đảo chiều về cuối phiên

VTZ

0.00%

VIC

+0.23%

+46

15/01/2024

Nhịp đập Thị trường 15/01: VN-Index đảo chiều về cuối phiên

VTZ: NQ HDQT thông qua giao dịch vay năm 2024-2025 tại Ngân hàng

VTZ

0.00%

08/01/2024

VTZ (CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành) - Báo cáo tài chính quý 3/2023 (công ty mẹ)

VTZ

0.00%

26/10/2023

VTZ (CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành) - Báo cáo tài chính quý 3/2023

VTZ

0.00%

26/10/2023

Hai lãnh đạo cấp cao của HĐQT VTZ thoái gần 16% vốn

VTZ

-2.53%

03/10/2023

Hai lãnh đạo cấp cao của HĐQT VTZ thoái gần 16% vốn

Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Giao dịch trái chiều

VTZ

0.00%

BMF

0.00%

+2

02/10/2023

Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Giao dịch trái chiều

VTZ: Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đã bán 2,650,800 CP

VTZ

+3.75%

29/09/2023

VTZ: Phan Văn Quân - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 4,225,000 CP

VTZ

+3.75%

29/09/2023

VTZ: Ngày 27/06/2024, Thông báo ngày giao dịch đầu tiên niêm yết bổ sung

VTZ

-4.82%

31/08/2023

Hai lãnh đạo chủ chốt của VTZ đồng loạt đăng ký bán cổ phần 

VTZ

-2.35%

BID

+0.54%

+1

30/08/2023

Hai lãnh đạo chủ chốt của VTZ đồng loạt đăng ký bán cổ phần 

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/8

VTZ

-2.35%

TCM

+0.74%

+14

30/08/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/8

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30/8

VTZ

-2.35%

VNS

+1.47%

+9

29/08/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30/8