DNSE Detail Stock VVS
VVS

Đầu tư phát triển máy Việt Nam

UPCOM: CTCP Đầu tư Phát triển máy Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

20/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

20/02/2024

Tổng quan

CTCP Đầu tư Phát triển máy Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Đầu tư phát triển máy Việt Nam

Giá hiện tại

784

0

0

-

0.58

-

0

-49.00%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Thu Huyền

Website

CTCP Đầu tư Phát triển máy Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 07/10/2022: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 14,500 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

3.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của VVS có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.0 năm)


Ban giám đốc

3.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của VVS có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.5 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 64.63% công ty.