DNSE Detail Stock VWS
VWS

VIWASE

UPCOM: CTCP Nước và Môi Trường Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

08/02/2023

CẬP NHẬT

08/02/2023

Tổng quan

CTCP Nước và Môi Trường Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế
- Kinh doanh vật tư, xây lắp
- Kinh doanh nước sạch...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của VIWASE

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

1,400

0.95%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

31/01/2023

VWS: Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

31/01/2023

VWS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VWS của CTCP Nước và Môi trường Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: + Ngày gửi phiếu lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo: 31/01/2023
+ Ngày gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời: 10/02/2023
          - Nội dung xin ý kiến: Thực hiện chuyển nhượng dự án/ bán tài sản dự án của “Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại Thị trấn Như Quỳnh”
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bắt đầu từ ngày 19/01/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/giấy ủy quyền (đối với tổ chức) do đại điện theo pháp luật của tổ chức ký. Trường hợp cá nhân nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi cổ đông cư trú.năm 2022

12/01/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VWS của CTCP Nước và Môi trường Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: + Ngày gửi phiếu lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo: 31/01/2023
+ Ngày gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời: 10/02/2023
          - Nội dung xin ý kiến: Thực hiện chuyển nhượng dự án/ bán tài sản dự án của “Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại Thị trấn Như Quỳnh”
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bắt đầu từ ngày 19/01/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/giấy ủy quyền (đối với tổ chức) do đại điện theo pháp luật của tổ chức ký. Trường hợp cá nhân nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi cổ đông cư trú.năm 2022

30/12/2022

VWS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt

27/12/2022

VWS: Đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Hải

Tổng giám đốc

Lê Văn Tuấn

CTCP Nước và Môi Trường Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế
- Kinh doanh vật tư, xây lắp
- Kinh doanh nước sạch...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là một bộ phận Viện Thiết kế quy hoạch thành phố - Bộ Kiến trúc, CT được mang các tên gọi khác nhau:
+ Năm 1961-1968: Đội thiết kế công nghệ - Viện thiết kế quy hoạch thành phố thuộc Bộ Kiến trúc
+ Năm 1969-1975: Viện thiết kế Công trình kỹ thuật Thành phố - Bộ Kiến trúc
+ Năm 1976-1983: Xí nghiệp thiết kế cấp thoát nước- Bộ Xây dựng
+ Năm 1984-1994: CT Thiết kế cấp thoát nước - Bộ Xây dựng
+ Năm 1995-2001: CT Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam thuộc Bộ Xây dựng
+ Năm 2002-2005: CT Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE)- Bộ Xây Dựng
- CT chính thức được chuyển đổi thành CTCP ngày 16/10/2006
- Ngày 06/01/2017 giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 16.300đ/cp.

Thành viên Hội đồng quản trị

28.6 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của VWS dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 28.6 năm)


Ban giám đốc

25.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của VWS dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 25.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 42.63% công ty.