DNSE Detail Stock VXB

UPCOM: CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre

Xây dựng công trình khác

logo

VXB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

113 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

8.86 tỷ

Doanh thu

62.71 tỷ

0.17%

0

0

0.26

-81.62%

29.80%

5.88%

8.38%

263.18%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước

49.76%

Ngô Hữu Tài

6.67%

Phạm Quốc Bình

6.41%

Ngô Thị Thanh Trúc

4.75%

Khác

32.41%

Tin tức & Sự kiện