DNSE Detail Stock VXP

UPCOM: CTCP Thuốc Thú y Trung ương VETVACO

Dược phẩm

logo

VXP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

110 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-20.11 tỷ

Doanh thu

84.32 tỷ

0.21%

-5,601.09

0

0

0%

-41.17%

-16.37%

-0.01%

0%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

65.16%

CTCP Anova

23.9%

Khác

10.94%

Tin tức & Sự kiện