DNSE Detail Stock WTC
WTC

VWTC

UPCOM: CTCP Vận tải Thủy - Vinacomin

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

07/02/2023

CẬP NHẬT

07/02/2023

Tổng quan

CTCP Vận tải Thủy - Vinacomin hoạt động trong lĩnh vực:

- Vận tải than, khoáng sản, VLXD và các hàng hóa khác bằng đường thủy
- Sửa chữa, đóng mới các phương tiện vận tải thủy
- Kinh doanh vật tư, thiết bị hàng hóa...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của VWTC

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

1,000

0.19%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Trịnh Trung Úy

Tổng giám đốc

CTCP Vận tải Thủy - Vinacomin hoạt động trong lĩnh vực:

- Vận tải than, khoáng sản, VLXD và các hàng hóa khác bằng đường thủy
- Sửa chữa, đóng mới các phương tiện vận tải thủy
- Kinh doanh vật tư, thiết bị hàng hóa...

Lịch sử phát triển:

Ngày 24/04/2007, Vận tải Thuỷ TKV được thành lập với tên đầy đủ là CTCP Vận tải Thuỷ TKV với VĐL 100 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

14.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của WTC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 14.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của WTC mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 76.45% công ty.