DNSE Detail Stock X77

UPCOM: CTCP Thành An 77

Sản xuất xi măng

logo

X77

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

0.40 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.10 tỷ

Doanh thu

1.69 tỷ

0.01%

72.53

0

0

0%

-0.05%

0.40%

-79.15%

0%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Fujisan Việt Nam

51%

Khác

49.00%

Tin tức & Sự kiện