Tin tức & sự kiện

02/08/2023

X77: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

13/06/2023

X77: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023

08/06/2023

X77: Thay đổi người công bố thông tin

26/05/2023

X77: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/05/2023

X77: Thay đổi nhân sự

11/05/2023

X77: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu X77 trên hệ thống giao dịch UPCoM

11/05/2023

X77: Quyết định duy trì hạn chế giao dịch

11/05/2023

Kinh tế trưởng SSI: Khi nhà đầu tư khác trở nên 'ngớ ngẩn' hơn, sẽ xuất hiện cơ hội đầu tư lợi suất tốt trong dài hạn

08/05/2023

X77: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/04/2023

X77: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2023

X77: Giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng chứng khoán

21/04/2023

BCTC 2022 X77 - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 7 tỷ đồng.

10/04/2023

X77: Thông báo Về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu X77 trên hệ thống giao dịch UPCoM

10/04/2023

X77: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

10/04/2023

X77: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

10/04/2023

Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch

05/04/2023

X77: Báo cáo thường niên 2022

04/04/2023

X77: Công văn giải trình ý kiến nhấn mạnh và ngoại trừ trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

04/04/2023

X77: Báo cáo tài chính năm 2022

14/03/2023

X77: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023