13 công ty niêm yết bị HOSE nhắc nhở chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo nhắc nhở chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2023.

HOSE cho biết đến hết ngày 01/4/2024, HOSE vẫn chưa nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (riêng và hợp nhất) của Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA); Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (mã SJF); Công ty Cổ phần DRH Holdings (mã DRH);

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt (mã VNE); Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (mã CKG); Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung (mã LEC); Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (mã LGL);

Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (mã RDP); Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình (mã QBS); Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (mã VPH); Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (mã AAT); Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã TVB); CTCP Thép Pomina (mã POM).

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Công ty đại chủng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán kỷ báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Do đó, HOSE nhắc nhở và đề nghị các công ty trên nghiêm túc tuân thủ quy định về công bố thông tin.

Hiện, cổ phiếu POM đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát từ ngày 10/4/2023 theo quy định của HoSE với lý do chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 2 năm liên tiếp.

Đến nay, Pomina vẫn tiếp tục chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Vì vậy, POM rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc khi vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm trong 3 năm liên tiếp.

Trước đó ngày 28/3, Thép Pomina bất ngờ gửi đơn xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE, thời gian gia hạn đến ngày 15/5/2024.

Lý giải cho việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Thép Pomina cho biết, hiện đang tích cực làm việc với đối tác đầu tư cho phương án tái cấu trúc để cung cấp cho kiểm toán xem xét đánh giá khả năng giả định hoạt động liên tục, cùng với các bằng chứng chắc chắn cho giả định này để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

Đối với cổ phiếu TVB, công ty cho biết đã tiến hành triển khai việc lập BCTC theo quy định. Tuy nhiên, vào ngày 01/04/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Công ty mẹ của Công ty TVB) đã quyết định lựa chọn công ty kiểm toán khác nên công ty sẽ làm việc tích cực với công ty kiểm toán mới để ban hành BCTC năm 2023 sớm nhất.

Được biết, cổ phiếu TVB vừa mới được giao dịch toàn thời gian trở lại kể từ ngày 19/1/2024 khi TVB đã khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch nhưng chưa đáp ứng quy định khác.

Ngoài ra, cổ phiếu TVB vẫn đang thuộc diện chứng khoán bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của tổ chức niêm yết là số âm và tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của tổ chức niêm yết.

Trước đó, TVB bị đưa vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 23/5/2023 khi nộp chậm báo cáo tài chính kiểm toán quá 45 ngày so với thời gian quy định.

Còn đối với cổ phiếu VPH từng được đưa vào diện cảnh báo từ ngày 26/10/2021 do ngừng các hoạt động sản xuất kinh doannh chính từ 3 tháng trở lên, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại tiết d điểm 1.1, Khoản 1, Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018.

Xem thêm tại vneconomy.vn