3 doanh nghiệp chốt trả cổ tức ‘khủng’ đầu năm 2024: Tỷ lệ 38-85% bằng tiền

Ngày 22/1 tới đây, CTCP Sữa Quốc tế (IDP) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 85%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 8.500 đồng.

Với hơn 61,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Sữa Quốc tế cần chi hơn 521 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 5/2/2024.

Mới lên sàn UPCoM từ đầu năm 2021, Sữa Quốc tế đã chi mạnh các khoản cổ tức cho các cổ đông. Cụ thể, tỷ lệ cổ tức năm 2021 là 90%, năm 2022 là 60% và đợt 1/2023 là 85%.

CTCP Thủy Điện A Vương (AVC) thông báo ngày 12/1 tới đây sẽ chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 4/2023 tỷ lệ 47,89%. Ngày thanh toán là 25/5/2024.

Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 4.789 đồng. Với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính AVC cần chi hơn 325 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Như vậy, trong chưa đầy 1 tháng, AVC có 2 lần chốt danh sách trả cổ tức với tổng tỷ lệ 68,84% bằng tiền. Cụ thế, 25/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng tiền đợt 3/2023 với tỷ lệ 20,95% (1 cổ phiếu được nhận 2.095 đồng).

CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 3/2023 vào ngày 22/1/2024. Tỷ lệ thực hiện là 38,83% bằng tiền, tương ứng với mỗi cổ phiếu, cổ đông được nhận 3.883 đồng. Ngày thanh toán là 29/3/2024.

Lần trả cổ tức trước đó, Thủy điện Thác Mơ chốt thanh toán với tỷ lệ 26% (2.600 đồng/cp), tương đương chi khoảng 182 tỷ đồng. TMP còn gần 638 tỷ đồng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tại thời điểm cuối tháng 10.

>> Nổ phát súng kết quả kinh doanh quý IV/2023 ngành chứng khoán, lợi nhuận một doanh nghiệp tăng 138,6%

Xem thêm tại nguoiquansat.vn