3/5 thành viên HĐQT Địa ốc Hoàng Quân đồng loạt từ nhiệm

CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Mã: HQC) thông báo đã nhận được đơn từ nhiệm của ba thành viên HĐQT không điều hành là ông Trương Thái Sơn, ông Nguyễn Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Diệu Phương.

Lý do được đưa ra do bản thân không đủ điều kiện, thời gian để tiếp tục đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Diệu Phương là vợ Chủ tịch HĐQT Trương Anh Tuấn và ông Trương Thái Sơn là em trai ông Tuấn. Công ty có 5 thành viên HĐQT trước thông tin trên, với sự rút lui này, Hoàng Quân chỉ còn 2 thành viên là ông Tuấn và ông Lý Quang Minh.

 HĐQT Địa ốc Hoàng Quân. Nguồn: Báo cáo thường niên 2023 của HQC.

Biến động nhân sự diễn ra trước thềm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Công ty đã chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự vào ngày 26/4, thời gian tổ chức dự kiến không muộn hơn ngày 30/6 và chưa công bố tài liệu họp. 

Trong năm 2024, Địa ốc Hoàng Quân đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng, tăng mạnh so với kết quả thực hiện năm ngoái (lần lượt đạt hơn 322 tỷ và hơn 5 tỷ đồng).

Trong thông điệp gửi cổ đông, Chủ tịch HĐQT Trương Anh Tuấn cho biết đã đăng ký thực hiện 50.000 sản phẩm căn hộ nhà ở xã hội từ năm 2022 đến năm 2030 để đồng hành cùng với mục tiêu đầu tư ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ.

Theo báo cáo tài chính quý I, doanh nghiệp địa ốc ghi nhận doanh thu hơn 13 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ tiết giảm chi phí và khoản lợi nhuận khác đột biến 3,3 tỷ đồng nên công ty có lãi gần 2,2 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ và hoàn thành 5% kế hoạch năm. 

Địa ốc Hoàng Quân cũng mới phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 4.766 tỷ lên 5.766 tỷ đồng. Dòng tiền 1.000 tỷ đồng từ đợt huy động này được dùng để đầu tư vào CTCP Đầu tư Thành phố Vàng. 

Xem thêm tại vietnambiz.vn