4 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, tỷ lệ từ 45-61%

CTCP MEINFA (Mã MEF): Ngày 6/5/2024 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 tỷ lệ 45% (1 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng). Ngày thanh toán là 15/5/2024. Với 4.086.077 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền MEINFA dự chi cho đợt cổ tức tới đây là gần 18,4 tỷ đồng.

CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (Mã VDB): Ngày 8/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 53,36% (1 cổ phiếu được nhận 5.336 đồng). Ngày thanh toán là 24/5/2024.

CTCP May xuất khẩu Phan Thiết (Mã PTG): Ngày 13/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024 tỷ lệ 50% (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Ngày thanh toán là 13/6/2024.

CTCP Nhựa Bình Minh (Mã BMP): Ngày 20/5/2024 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận số cổ tức bằng tiền còn lại năm 2023 tỷ lệ 61% (1 cổ phiếu được nhận 6.100 đồng). Ngày thanh toán là 10/6/2024. Với hơn 81,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BMP dự kiến chi hơn 499,3 tỷ đồng cho lần trả cổ tức này.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn