Ái nữ nhà Minh Phú tăng sở hữu thành công tại công ty bố mẹ

Giao dịch được thực hiện trong phiên 19/1 bằng phương thức thỏa thuận. Tổng giá trị thỏa thuận trong phiên này xấp xỉ 89 tỷ đồng.

Sau giao dịch, bà Ngọc nâng sở hữu tại MPC từ 9,22 triệu cổ phiếu (tương ứng 2,31%) lên 11,02 triệu cổ phiếu (tương ứng 2,76%).

ĐHĐCĐ bất thường của MPC trước đó đã thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai giữa 5 cá nhân.

Cụ thể, 2 cá nhân là Nguyễn Hồng Phúc và Nguyễn Thị Kim Xuyến sẽ chuyển nhượng toàn bộ hơn 22,7 triệu cổ phiếu MPC (tương đương gần 5,7% vốn) đang nắm giữ cho 3 cá nhân là Lê Thị Minh Phú, Lê Thị Minh Quí và Lê Thị Minh Ngọc.

Đây là 3 “ái nữ” nhà “vua tôm” Minh Phú, là 3 người con gái của ông Lê Văn Quang (Tổng giám đốc MPC) và bà Chu Thị Bình (Chủ tịch HĐQT MPC).

Sau giao dịch, bà Lê Thị Minh Phú, Lê Thị Minh Quí và Lê Thị Minh Ngọc sẽ nắm giữ đồng đều hơn 11 triệu cổ phiếu MPC mỗi người, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,76%. Tổng cộng số cổ phiếu MPC mà bà Lê Thị Minh Phú, Lê Thị Minh Quí và Lê Thị Minh Ngọc cùng những cá nhân, tổ chức liên quan nắm giữ cũng sẽ tăng lên hơn 198,7 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 49,7%.

Trong đó, riêng ông Lê Văn Quang đang nắm giữ hơn 32 triệu cổ phiếu MPC, tương đương 16,07% vốn. Bà Chu Thị Bình nắm giữ hơn 35 triệu cổ phiếu MPC, tương đương 17,56% vốn.

Được biết, vợ chồng “vua tôm” có tổng cộng 4 người con gái. Ngoài 3 “ái nữ” nói trên, một người con gái khác là bà Lê Thị Dịu Minh.

Về tình hình kinh doanh, MPC kết thúc quý III không mấy sáng sủa khi ghi nhận quý thứ hai trong năm kinh doanh thua lỗ. Cụ thể, doanh thu thuần quý III của MPC đạt 2.993 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ. Trừ đi các chi phí, công ty lỗ sau thuế hơn 26 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 332 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, MPC đạt doanh thu thuần hơn 7.465 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ. Khoản lỗ lũy kế 9 tháng đạt hơn 114 tỷ đồng. Khoản lỗ này là kết quả của 2 quý kinh doanh yếu kém trong năm 2023 là quý I và quý III, trong đó MPC báo lỗ sau thuế hơn 98 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm.

Năm 2023, MPC đặt mục tiêu doanh thu 12.789 tỷ đồng tỷ đồng, lãi sau thuế mục tiêu đạt 639,3 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, MPC đã thực hiện 59% kế hoạch doanh thu và chưa thể có lợi nhuận.

Xem thêm tại vietnamfinance.vn