Ảnh hưởng từ dịch Covid, CLW muốn hạ chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020

Ảnh hưởng từ dịch Covid, CLW muốn hạ chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020

Theo phương án đề xuất, lãi sau thuế năm 2020 của CTCP Cấp nước Chợ Lớn (HOSE: CLW) dự kiến điều chỉnh giảm 9% so với kế hoạch trước đó, về mức 24 tỷ đồng.

Tại cuộc họp thường niên 2020 diễn ra hồi tháng 6, cổ đông CLW đã thông qua kế hoạch năm 2020 với lãi sau thuế mức 26.3 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều biến động như: Các công ty, cơ sở kinh doanh, khu công nghiệp thu hẹp hoạt động kinh doanh, đóng cửa, hạn chế hoạt động do chịu ảnh hưởng từ dịch Covid dẫn đến tiêu thụ nước giảm, doanh thu tiền nước cũng giảm tương ứng.

Với những khó khăn trên, Ban lãnh đạo CLW dự báo sẽ khó hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Theo đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ (bằng phiếu lấy ý kiến cổ đông) xem xét điều chỉnh chỉ tiêu năm 2020 cụ thể như sau:

Nguồn: CLW

Có thể thấy chỉ tiêu doanh thu và lãi sau thuế được điều chỉnh giảm lần lượt 8% và 9% so với kế hoạch trước đó; tỷ lệ chia cổ tức vẫn giữ ở mức 10%.

Sau 9 tháng đầu năm 2020, CLW ghi nhận tổng doanh thu 884 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 19 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và giảm 37% so cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 của CLW
Nguồn: BCTC quý 3/2020 của CLW

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút