11:00, 04/07/2022

Aseansc gom vào gần 10 triệu cp HTM

CTCP Chứng khoán Asean (Aseansc) vừa mua thành công 9.7 triệu cp của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (Hapro, UPCoM: HTM) vào ngày 28/06.

Trong bài viết này:

  Về mối quan hệ, ông Nguyễn Hồng Hải - Trưởng Ban kiểm soát HTM đang là Chủ tịch HĐQT của Aseansc. Cá nhân ông Hải chưa nắm giữ cổ phiếu HTM.

  Sau khi mua 9.7 triệu cp, Aseansc nâng sở hữu tại HTM từ 1.9 triệu cp (0.87%) lên 11.6 triệu cp (5.27%). Giá trị thương vụ gần 125 tỷ đồng (12,900 đồng/cp).

  Phiên sáng 04/07, HTM đang giao dịch quanh mức 19,900 đồng/cp.

  Diễn biến giá HTM

  Duy Na

  FILI