‘Bóc’ danh mục tự doanh của loạt CTCK quý I/2024: TCBS, VIX, MBS

Chứng khoán TCB (TCBS – OTC) công bố lợi nhuận sau thuế quý I/2024 tăng 2,6 lần so với cùng kỳ, ghi nhận 1.160 tỷ đồng. Lãi từ cho vay và phải thu cao gấp 2,1 lần cùng kỳ, đạt 573 tỷ đồng.

Lãi từ tài sản FVTPL cao gấp 3,1 lần so với quý I/2023. Trong đó chiếm phần lớn danh mục là trái phiếu, Lãi từ HTM và AFS lần lượt tăng 82% và 27% so với cùng kỳ.

‘Bóc’ danh mục tự doanh của loạt CTCK quý I/2024: TCBS, VIX, MBS
Cơ cấu danh mục tự doanh của TCBS

Chứng khoán VIX (VIX – HoSE) báo lãi 167 tỷ đồng trong quý I/2024, một con số “khủng” khi so với cùng kỳ chỉ thu về vỏn vẹn 10 tỷ đồng. Dư nợ cho vay margin cũng tăng 3,7 lần so với cùng kỳ dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động phải thu và cho vay quý I/2024 tăng 2,6 lần so với quý I/2023.

Danh mục tự doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất là cổ phiếu niêm yết bao gồm các cổ phiếu EIB, VGC, NVL, GEX… theo ghi nhận tại thời điểm cuối năm 2023. Cuối kỳ công ty có sự cơ cấu lại danh mục, nâng tỷ trọng cổ phiếu/trái phiếu chưa niêm yết và giảm nắm giữ cổ phiếu niêm yết.

‘Bóc’ danh mục tự doanh của loạt CTCK quý I/2024: TCBS, VIX, MBS
Cơ cấu tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của VIX

Chứng khoán MB (MBS – HNX) chỉ tăng trưởng nhẹ mảng tự doanh so với cùng kỳ, lãi từ FVTPL và HTM lần lượt tăng 2% và 15%.

‘Bóc’ danh mục tự doanh của loạt CTCK quý I/2024: TCBS, VIX, MBS
Cơ cấu danh mục tự doanh của MBS

Danh mục FVTPL của MBS chủ yếu là trái phiếu niêm yết và chứng chỉ quỹ chưa niêm yết. Lượng cổ phiếu niêm yết nắm giữ chỉ chiếm 4,5% toàn bộ danh mục.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn