Ba cổ đông nắm 75% vốn một công ty chứng khoán chuyển hết cổ phiếu cho chủ tịch

Theo công bố mới đây của IRS, ngày 29/11, 3 cổ đông lớn gồm ông Lê Thanh Hà, bà Nguyễn Thị Giá và ông Lê Hồng Thảo đã chuyển nhượng lần lượt 2 triệu cổ phiếu (6,75% vốn), 10,4 triệu cổ phiếu (34,58% vốn) và 10 triệu cổ phiếu (33,4% vốn).

Tổng khối lượng giao dịch đạt 22,4 triệu đơn vị, tương đương với 74,7% vốn điều lệ. Cả ba đồng thời không còn sở hữu sau giao dịch.

Trong 3 cá nhân trên, ông Lê Thanh Hà là Thành viên HĐQT tại công ty chứng khoán. Tuy nhiên, đến 30/11, ông Hà đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân và được HĐQT chấp thuận. Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm thông qua việc miễn nhiệm ông Hà và bầu bổ sung thành viên trong thời gian tới.

Bên nhận chuyển nhượng toàn bộ lượng cổ phiếu nếu trên là Chủ tịch HĐQT – ông Lê Thanh. Theo đó, ông Thanh tăng sở hữu lên thành 24,9 triệu đơn vị, tương đương với 82,95% vốn.

IRS thành lập vào 2007 và hiện có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Tại thời điểm 2009, công ty có 11 cổ đông lớn, gồm 2 tổ chức và 9 cá nhân. Trong đó, CTCP Quốc tế Hoàng Gia (Mã: RIC) nắm 5% vốn. Lúc này, nhóm cổ đông gia đình của Chủ tịch Lê Thanh nắm 37,35% vốn.

Điểm qua về tình hình kinh doanh gần nhất, quý III, công ty có lãi sau thuế 1,2 tỷ đông, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 231 triệu đồng. Kết quả cải thiện nhờ doanh thu hoạt động tư vấn tài chính tăng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty vẫn lỗ 468 triệu đồng, cùng kỳ lãi sau thuế 1,8 tỷ đồng.

Xem thêm tại vietnambiz.vn