Trong danh sách doanh nghiệp bị xử phạt, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (mã Ck: PCG) bị phạt 125 triệu đồng vì đã cho cổ đông là Công ty cổ phần Đầu tư Việt Tú vay tiền trái quy định. Công ty còn bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin về thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và bị phạt 125 triệu đồng không đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn xử phạt 120 triệu đồng đối với Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam là cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 8 (Mã Ck: SD8). Ngày 24/12/2021, doanh nghiệp này đã mua 185 nghìn cổ phiếu SD8, tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu từ 0% lên 6,61% và trở thành cổ đông lớn của SD8, nhưng không báo cáo cơ quan quản lý.

Ba doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng do có nhiều vi phạm
Ảnh minh họa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt 60 triệu đồng đối với Công ty cổ phần BV Land (mã Ck: BVL) do công bố thông tin không đúng thời hạn Quyết định số 28269/QĐ-CCT-KTR2-XPVPHC ngày 7/10/2022 của Chi cục Thuế quận Đống Đa về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Nghị quyết hội đồng quản trị số 12A/2023/NQHĐQT-BVL thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc thực hiện thi công các hạng mục dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì (TP. Bắc Giang) với Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam.

Bên cạnh đó, BV Land phải chịu mức phạt 112,5 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan. Cụ thể, BV Land cho Công ty cổ phần Tập đoàn Bách Việt vay số tiền 31 tỷ đồng theo Hợp đồng vay vốn số 0606-2023/BVL-BVG ngày 7/6/2023 khi chưa có nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc nghị quyết HĐQT thông qua./.