Ba lãnh đạo Địa ốc Hoàng Quân (HQC) từ nhiệm trước thềm Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Ngày 7/5, Địa ốc Hoàng Quân nhận được đơn xin từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT gồm ông Trương Thái Sơn, ông Nguyễn Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Diệu Phương. Trong đó, lý do được đưa ra do bản thân không đủ điều kiện, thời gian để tiếp tục đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT.

Điểm đáng lưu ý, bà Nguyễn Thị Diệu Phương là vợ Chủ tịch Trương Anh Tuấn và ông Trương Thái Sơn là em trai ông Trương Anh Tuấn.

Được biết, Địa ốc Hoàng Quân vẫn chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Công ty vừa chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội vào ngày 26/4.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận doanh thu giảm 65,9% so với cùng kỳ, về 13,39 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 419,8%, lên 5,25 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 19%, lên 31%.

Trong năm 2024, Địa ốc Hoàng Quân đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024, Địa ốc Hoàng Quân đã hoàn thành 5,25% so với kế hoạch lãi 100 tỷ đồng trong năm 2024.

Địa ốc Hoàng Quân không có cổ đông lớn tại thời điểm 31/3/2024

Địa ốc Hoàng Quân không có cổ đông lớn tại thời điểm 31/3/2024

Điểm đáng lưu ý, trong quý I/2024, Địa ốc Hoàng Quân đã thực hiện phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 4.766 tỷ đồng, lên 5.766 tỷ đồng. Trong đó, sau tăng vốn, Địa ốc Hoàng Quân không có cổ đông nào sở hữu trên 5% vốn điều lệ, toàn bộ 100% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 4/3, Công ty Địa ốc Hoàng Quân đã phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.000 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày 4/3/2024.

Được biết, theo kế hoạch sử dụng vốn mới điều chỉnh gần nhất, trong 1.000 tỷ đồng huy động, Công ty Địa ốc Hoàng Quân sẽ dùng 400 tỷ đồng để mua cổ phần từ cổ đông hiện hữu CTCP Đầu tư Thành phố Vàng; và dùng 600 tỷ đồng để mua cổ phần phát hành riêng lẻ của CTCP Đầu tư Thành phố Vàng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/5, cổ phiếu HQC đóng cửa giá tham chiếu 3.890 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn