Bamboo Capital (BCG) phát hành hơn 266 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1

Cụ thể, Bamboo Capital dự kiến phát hành hơn 266,73 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, tương ứng 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới, với giá phát hành 10.000 đồng/CP.

Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Cổ phiếu không phân phối hết, HĐQT sẽ tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư quan tâm với giá không thấp hơn 10.000 đồng/CP, số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trong trường hợp không bán hết thì Công ty sẽ tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 16/5 đến ngày 30/5, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 16/5 đến ngày 4/6, số cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng.

Mục đích chào bán nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện có mà Công ty đang sở hữu và bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Được biết, Bamboo Capital vừa được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng vào ngày 25/4.

Ngày 27/4 vừa qua, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Ngoài kế hoạch phát hành cổ phiếu trên, BCG cũng đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Số lượng cổ phiếu thưởng dự kiến phát hành là 80 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10.

Năm 2024, Bamboo Capital đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 6.102,5 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế đạt 951,7 tỷ đồng. So với kết quả đạt được của năm 2023, kế hoạch kinh doanh 2024 của Tập đoàn Bamboo Capital dự kiến tăng trưởng 152% về doanh thu và tăng đến 556% về lợi nhuận. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 5% bằng tiền mặt/cổ phiếu.

Quý I/2024, Bamboo Capital ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực khi doanh thu thuần đạt 985,4 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý I đạt 98,2 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ.

Trên thị trường, mặc dù gần đây cổ phiếu BCG đã hồi phục sau đợt giảm mạnh về đáy 1 năm (tại mức giá 7.700 đồng/CP khi đóng cửa phiên 17/4), kết phiên 2/5 đứng tại mức thị giá 8.330 đồng/CP, nhưng so với mức giá Bamboo Capital dự kiến phát hành thêm vẫn còn thấp hơn gần 20%.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn