Bao Bì Biên Hòa đặt kế hoạch lãi sau thuế 2021 giảm 23%

Bao Bì Biên Hòa đặt kế hoạch lãi sau thuế 2021 giảm 23%

CTCP Bao bì Biên Hòa (HOSESVI) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu đi ngược lợi nhuận.

Cụ thể, SVI dự kiến mang về 1,810 tỷ đồng doanh thu, tăng 7% so với thực hiện năm trước. Ngược lại, lãi trước thuế và lãi sau thuế đồng loạt giảm 23%, xuống còn 140 tỷ đồng và 113 tỷ đồng.

Trong năm 2020, doanh thu của SCI ghi nhận hơn 1,687 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước nhưng lãi ròng lại tăng nhẹ, đạt 146 tỷ đồng. So với kế hoạch, doanh nghiệp này đã thực hiện được 93% chỉ tiêu doanh thu và vượt 31% chỉ tiêu lãi trước thuế.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của SCI ghi nhận hơn 1,089 tỷ đồng, tăng 20% so với hồi đầu năm. Nợ phải trả cũng tăng 19%, lên gần 522 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn hơn 172 tỷ đồng, gần gấp đôi đầu năm.

Tình hình kinh doanh của SVI qua các năm trở lại đây. Đvt: Tỷ đồng

Minh Hồng

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút