BCM: Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư dự án Khu công nghiệp Cây Trường

BCM: Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư dự án Khu công nghiệp Cây Trường

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP thông báo Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư dự án Khu công nghiệp Cây Trường như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm