17:03, 13/07/2022

BCM: Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư dự án Khu công nghiệp Cây Trường

Trong bài viết này:

    Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP thông báo Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư dự án Khu công nghiệp Cây Trường như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE