BCTC 1/2023 FGL ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 2,77 tỷ đồng quý I.

  • Doanh nghiệp FGL vừa công bố báo cáo KQKD Q1/2023, trong đó doanh thu đạt 0,02 tỷ đồng, giảm 99,49% so với cùng kỳ.
  • Giá vốn cũng giảm 100% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt âm 2,77 tỷ đồng, tăng 5,77% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây