BCTC 1/2024 FGL - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 2,39 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Cà phê Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp đạt 0,02 tỷ đồng, không có sự biến đổi so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt mức âm 2,39 tỷ đồng, tăng 13,91% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây