BCTC 1/2023 HGT - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,91 tỷ đồng tăng 113,79% so với cùng kỳ.

  • CTCP Du lịch Hương Giang vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2023, trong đó doanh thu đạt 11,85 tỷ đồng, tăng 275,18% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng đáng kể lên 108,82% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng cũng tăng lần lượt 23,81% và 62,18% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn đạt được mức tăng trưởng ấn tượng, đạt 0,91 tỷ đồng, tăng 113,79% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây