BCTC 2023 HGT - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 1 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng trưởng 39,33% trong năm so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 26,26%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, đạt 56,56%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 86,83%.
  • Chi phí tài chính giảm 61%, trong đó chi phí lãi vay tăng 257,07%.
  • Công ty đã trả nợ vay, giảm số dư vay 3,42%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 200 tỷ đồng.
  • Trong hoạt động kinh doanh, vòng quay hàng tồn kho giảm từ 128,54 xuống còn 116,79, trong khi vòng quay các khoản phải thu tăng từ 1,35 lên 2,2.
  • Chi phí bán hàng tăng 11,63% và chi phí quản lý tăng 21,99% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây