BCTC 1/2023 KHA - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 2,69 tỷ đồng giảm 71,02% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2023.
  • Theo đó, doanh thu của doanh nghiệp đạt 12 tỷ đồng, tăng 14,19% so với cùng kỳ.
  • Giá vốn giảm 48,74% so với cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý tăng 71% và chi phí bán hàng giảm 28,75%.
  • Lợi nhuận sau thuế Q1/2023 của doanh nghiệp đạt 2,69 tỷ đồng, giảm 71,02% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của doanh nghiệp đóng cửa tại ngày 30-12-2022 là 11.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây