BCTC 1/2023 NKG - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 49,27 tỷ đồng quý I.

  • Công ty Cổ phần Thép Nam Kim vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với doanh thu đạt 4.374,73 tỷ đồng, giảm 38,83% so với cùng kỳ.
  • Giá vốn giảm 31,6% so với cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý tăng 65,14% so với cùng kỳ và chi phí bán hàng giảm 72,03% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt âm 49,27 tỷ đồng, giảm 109,72% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-05-2023 là 14.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây