BCTC 1/2023 PVA ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,19 tỷ đồng quý I.

  • Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2023, trong đó doanh nghiệp PVA cũng đã cập nhật kết quả kinh doanh Q1/2023.
  • Lợi nhuận sau thuế của PVA trong quý đạt âm 0,19 tỷ đồng, không có sự thay đổi so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của PVA tại ngày 30-12-2022 đóng cửa ở mức 1.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây