BCTC Quý 4/2023 PVA - Doanh nghiệp lỗ 0,19 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt mức âm 0 tỷ đồng, giảm 534,9% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 30,8 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ nguyên ở mức 218,46 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây