BCTC 1/2023 SBL - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 1,91 tỷ đồng tăng 381,41% so với cùng kỳ.

  • Doanh nghiệp SBL vừa công bố báo cáo KQKD Q1/2023, trong đó doanh thu đạt 30,89 tỷ đồng, giảm 10% và giá vốn giảm 18,03% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý và chi phí bán hàng lại tăng lần lượt 14,8% và 18,79% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 1,91 tỷ đồng, tăng đến 381,41% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây