BCTC 1/2023 SCJ - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,64 tỷ đồng tăng 4,64% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn đã công bố báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh quý 1/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 252,15 tỷ đồng, tăng 18,42% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, giá vốn tăng cao hơn với 21,86% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng cũng tăng lần lượt 2,41% và 0,99% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 0,64 tỷ đồng, tăng 4,64% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của doanh nghiệp đóng cửa tại ngày 30-12-2022 là 2.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây