BCTC 1/2023 SDG ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 10,75 tỷ đồng quý I.

  • Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2023.
  • Trong đó, doanh thu đạt 253,1 tỷ đồng, giảm 31,97% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, giá vốn lại giảm 22,68% và chi phí quản lý giảm 5,93% so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng cũng giảm mạnh đến 44,05%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại giảm đáng kể, đạt mức âm 10,75 tỷ đồng, giảm 265,18% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây