BCTC 1/2023 TNW - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 4,62 tỷ đồng tăng 72,32% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2023.
  • Theo đó, doanh thu của doanh nghiệp đạt 49,54 tỷ đồng, tăng 27,78% so với cùng kỳ.
  • Giá vốn giảm 5,63% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng 9,63% và chi phí bán hàng tăng 28,87% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 4,62 tỷ đồng, tăng 72,32% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây