BCTC 1/2023 TPC ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 8,79 tỷ đồng quý I.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2023 CTCP Nhựa Tân Đại Hưng.
Cập nhật báo cáo KQKD Q1/2023 doanh nghiệp TPC.
Doanh thu Q1/2023 của doanh nghiệp đạt 140,25 tỷ đồng giảm 43,48% so với cùng kỳ. Trong khi đó giá vốn giảm 38,75% so với cùng kỳ. Về mặt quản lý, chi phí quản lý giảm 16,15% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng giảm 56,79% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế Q1/2023 của doanh nghiệp đạt âm 8,79 tỷ đồng giảm 273,43% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 30-12-2022 là 6.650 VND/cổ phiếu

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây