BCTC 1/2023 TTP - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 28,07 tỷ đồng tăng 794,24% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2023.
  • Theo đó, doanh thu của doanh nghiệp đạt 427,69 tỷ đồng, giảm 8,01% và giá vốn giảm 15,69% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng 23,26% và chi phí bán hàng tăng 3,27% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 28,07 tỷ đồng, tăng đến 794,24% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây