BCTC 1/2023 VTA ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 4,17 tỷ đồng quý I.

  • Công ty cổ phần Vitaly đã công bố báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh quý 1/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của VTA đạt 44,11 tỷ đồng, giảm 38,31% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, giá vốn giảm 32,54% và chi phí quản lý giảm 6,97% so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng cũng giảm 45,12%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của VTA trong quý này âm 4,17 tỷ đồng, giảm 511,81% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của VTA đóng cửa tại ngày 30-12-2022 là 4.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây