BCTC 1/2024 VTA - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 4,09 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Vitaly vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp trong quý đạt 28,68 tỷ đồng, giảm 34,98%.
  • Giá vốn giảm 32,05%, chi phí tài chính giảm 21,8%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 21,8%.
  • Chi phí quản lý giảm 41,25%, chi phí bán hàng giảm 28,16%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 4,09 tỷ đồng, tăng 2,06%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 17-04-2024 là 4.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây