BCTC 1/2024 ABT - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 11,17 tỷ đồng tăng 21,46% so với cùng kỳ.

  • CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 121,87 tỷ đồng, giảm 1,65%.
  • Đồng thời, giá vốn cũng giảm 1,91%.
  • Chi phí tài chính giảm mạnh 37,06%, trong đó chi phí lãi vay tăng đáng kể lên 50,78%.
  • Chi phí quản lý giảm 30,52%, trong khi chi phí bán hàng tăng 16,2%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý đạt 11,17 tỷ đồng, tăng 21,46%.
  • Cuối quý, giá cổ phiếu đóng cửa ở mức 34.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây