BCTC 1/2024 ALT - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 3,3 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Văn hóa Tân Bình vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 89,47 tỷ đồng, tăng 29,95%.
  • Giá vốn tăng 48,81%, chi phí tài chính tăng 12,87% và chi phí quản lý tăng 10,38%.
  • Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm 2,93%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm 3,3 tỷ đồng, giảm 248,25%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 13-05-2024 là 16.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây